Współpraca
Masz pomysł na wykorzystanie portalu eziny? Pisz do mnie!

Blog

eZiny - strefa wysokiej grywalności

Wimpsy!!

klienci
Wimpsy, zwani także NPCs (NPC = Non Playing Characters) są to klienci, którzy wysyłani są do Ciebie przez system.

Przychodzą oni codziennie do Twojego ogrodu, by zakupić od Ciebie produkty i w ten sposób dać Ci możliwość zdobywania punktów i pieniędzy. Dlatego też nie zalecamy definitywnego ich odsyłania, nawet jeżeli chwilowo nie posiadasz wymaganych produktów, gdyż w ten sposób tracisz bezpowrotnie możliwość sprzedaży, zarobienia pieniędzy i zdobycia punków. W przypadku brakujących ci warzywek, które zaznaczone są na liście kolorem czerwonym wybierz więc opcję „Później”.

Codziennie u wejścia do Twojego ogrodu pojawia się czterech klientów. Nie muszą być oni obsługiwani w kolejności pojwiania się u wrót Twojego miłego ogródeczka.

Przez umieszczenie w Twoim ogrodzie dekoracji i uzyskanie tym sposobem punktów za dekorację możesz zwiększyć liczbę klientów, która będzie codziennie chętna do zawierania z Tobą transakcji.
Jaką liczbę punktów otrzymasz za konkretne dekoracje dowiesz się w opcji Pomoc na pasku menu w grze.

Maksymalnie przy Twoim płocie może znjadować się 14 klientów. Dopóki ich nie obsłużysz system nie będzie przysyłał ci nowych, a ci, którzy przewidziani byli jako potencjalni partnerzy handlowi na dany dzień traceni są bezpowrotnie.

Klienci pojawiają sie w trybie cogodzinnym, po naciśnięciu F5 lub ponownym zalogowaniu się!

Zostaw komentarz