Współpraca
Masz pomysł na wykorzystanie portalu eziny? Pisz do mnie!

Blog

eZiny - strefa wysokiej grywalności

Warunki zmiany zasad na starych światach

szlachcic_koronaCzęsto na starych światach można dostrzec znaczne spowolnienie rozgrywki spowodowane mniejszą liczbą kont i jednocześnie występowaniem ‚szarych pól’ wiosek barbarzyńskich, na przejmowaniu których skupiają się gracze (zamiast na walce między sobą). Podobnie cena monet/paczek na szlachcica robi swoje. Aby uprzyjemnić rozgrywkę administracja zdecydowała się na zmienianie konfiguracji na światach dotkniętych tymi problemami. Ogólnie znany jest już zwyczaj zmniejszania wartości środków produkcyjnych szlachty. Postanowiono jednak przygotować program o szerszym zakresie (a przy okazji wyjaśnić kilka już istniejących procedur), który ułatwi rozgrywkę do czasu, gdy zaimplementowane zostaną w kodzie gry inne rozwiązania.

Zakończenie rejestracji nowych graczy
Światy są sprawdzane co jakiś czas pod względem stopnia w jakim zajęta jest mapa. Na tej podstawie jest podejmowana decyzja o zakończeniu rejestracji. Informacja pojawia się na stronie głównej na kilka dni przed zamknięciem.

Obniżka ceny monet/paczek
Okresowo sprawdzamy światy w celu sprawdzenia potrzeb obniżenia cen szlachty. Nie ma potrzeby pisania do supportu w tej sprawie. Kryteria są następujące:

Obniżka do 50% początkowej ceny: zamknięty świat i liczba graczy poniżej 3000. Gracze muszą zagłosować na „tak” by zmiana mogła być wprowadzona.
Obniżka do 30% początkowej ceny: zamknięty świat i liczba graczy poniżej 400. Gracze muszą zagłosować na „tak” by zmiana mogła być wprowadzona.
Obniżka do 20% początkowej ceny: zamknięty świat i liczba graczy poniżej 200. Gracze muszą zagłosować na „tak” by zmiana mogła być wprowadzona.

Wyłączenie możliwości restartu na świecie (także restartu po przejęciu przez innego gracza)
Okresowo sprawdzamy światy w celu sprawdzenia potrzeb wprowadzenia takiej zmiany. Nie ma potrzeby pisania do supportu w tej sprawie. Kryteria są następujące:

Świat musi mieć przynajmniej dwa lata a liczba graczy nie może być wyższa niż 400.

Usunięcie morale (jeżeli w ogóle jest włączone na świecie)
Ta zmiana może być wprowadzona tylko jeżeli poprosi o to w supporcie ktoś z założycieli dwóch największych plemion na świecie. Kryteria są następujące:

Restarty muszą być wyłączone wcześniej albo jednocześnie z tą zmianą, świat musi mieć przynajmniej trzy lata, dwa największe plemiona muszą kontrolować przynajmniej 70% aktywnych wiosek na świecie. Gracze muszą zagłosować na „tak” by ta zmiana mogła być wprowadzona.

Komentarze można przedstawiać tutaj - na oficjalnym forum gry

Zostaw komentarz