Współpraca
Masz pomysł na wykorzystanie portalu eziny? Pisz do mnie!

Regulamin

Zasady ogólne

1. Użytkownik ma możliwość :
a) zmiany lub usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta.
b) tworzenia newsów do portalu .

2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
a) używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
b) obrażanie innych osób,
c) promowania innych stron internetowych,
d) zamieszczanie danych kontaktowych, komunikatorów internetowych takich jak: numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nick Skype, nick Tlen, numer telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem, z wykluczeniem miejsc przeznaczonych do zamieszczania tego typu informacji w serwisie eziny.net
e) umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
f) łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
g) wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,
h) używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów eziny.net. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
i)zabrania sie publikowania materiałów łamiących prawa autorskie innych osób lub podmiotów.

3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.

6. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane na stałe.

8. Administrator eziny.net może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.